toggle
PDF Afdrukken E-mailadres
Gebruikerswaardering: / 140
LaagsteHoogste 

altaltalt

Bekijk de Nederlandse samenvatting van het E-book (er opent een nieuw venster, pdf-document)
Quote Voorwoord
De zaak Rudolf Hess sprak vanwege het intrigerende karakter ervan heel lang tot de verbeelding en doet dat nu nog steeds omdat tientallen jaren na dato niet onomstotelijk vaststaat of de man - die jarenlang als oorlogsmisdadiger gevangen werd gehouden in de gevangenis van Spandau - de enige echte Hess was. De Engelse chirurg Hugh Thomas onderzocht de gevangene en constateerde dat die niet de littekens op zijn borstkas had die op grond van zijn verwondingen - opgelopen in de Eerste Wereldoorlog - aanwezig moesten zijn. Daarmee bewees hij dat er een onbekende vervanger tussen de muren van het naargeestige complex huisde. Het bewijs van Thomas ging er bij vele historici niet in, die hielden zich liever aan de officiële berichtgevingen van de autoriteiten.
Tot op heden weet niemand wie we nu eigenlijk moeten geloven. Rudolf Hess, zijn vrouw en hun enige zoon zijn overleden net als de meeste tijdgenoten. Daarom zijn er geen getuigen meer die nog iets aan deze zaak kunnen toevoegen, waarmee het raadsel dreigt weg te zakken in de vergetelheid. Dubbelgangers houden de gemoederen wel vaker bezig. Steeds weer duiken er verhalen op dat 'wereldberoemde' persoonlijkheden zich - meestal om veiligheidsredenen - laten vervangen door een look-alike. Wat daarvan waar is weten we niet. Dat er af en toe van vervangers gebruik gemaakt wordt op het wereldtoneel, lijkt wel zeker. Toch maken we zeer zelden kennis met een echte dubbelganger, maar in dit boek zullen we een man leren kennen die daadwerkelijk als dubbelganger is ingezet.
De verhalen over 'dubbels' zijn dus vaak niet meer dan geruchten, die al dan niet bewust worden verspreid, en kunnen door media-aandacht uitgroeien tot mythen. Sommige daarvan lijken het eeuwige leven te hebben, zoals de zaak-Hess.
Hess is niet de enige die zich mocht verheugen in wereldwijde aandacht vanwege een vermeende dubbelganger, ook Adolf Hitler, Bernard Montgomery, Saddam Hussein, Paul McCartney en - tegenwoordig - Kim Jong-il hielden de gemoederen bezig. Het 'absolute bewijs' over iemands identiteit kan slechts geleverd worden met DNA-onderzoek, vingerafdrukken en gebitsanalyses. Als dat materiaal niet bestaat of niet ter beschikking gesteld wordt, ontstaat er een impasse omdat niet duidelijk is hoe we de identiteit van een persoon moeten verifiëren. Dat was dus het probleem; hoe kan ik met de mogelijkheden die mij nu nog ten dienste staan tóch uitspraken doen over de authenticiteit van personen die misschien als dubbelganger werden ingezet?
Als manueeltherapeut volgens het Nederlandse Systeem Van der Bijl werd de oplossing mij aangereikt. Ik was dagelijks met dat systeem bezig, maar had me nooit gerealiseerd dat ik daarmee de sleutel voor de oplossing in handen had! Toen ik me daarvan bewust werd, was een project geboren dat enkele jaren van mijn leven in beslag zou nemen. Na korte tijd had ik 'mijn methode' bedacht maar de uitwerking daarvan bleek noeste arbeid. Doorzettingsvermogen hield me op de been, daarbij geholpen door af en toe een beetje geluk, omdat ik soms onverwachts tegen beeldmateriaal aanliep dat me de juiste informatie gaf. Beeldmateriaalvergelijking samen met literatuuronderzoek bleken onontbeerlijk om de raadsels op te lossen. Steeds was het nodig om de te onderzoeken persoon te plaatsen in de tijd, 'kennis te maken' met de familie en te zoeken naar typerende gedragselementen en karaktertrekken. Zonder dat alles is de kans op succes niet onmogelijk maar de factor geluk wordt dan wel heel nadrukkelijk op de proef gesteld.
Indien men literatuur raadpleegt, is het vaak een hele klus de bijbehorende bronnen op te zoeken om zeker te weten of de gedane beweringen in overeenstemming zijn met de gepubliceerde. Het komt namelijk wel eens voor dat een auteur de bron anders interpreteert, dus niet in de geest van de oorspronkelijke tekst. Dat is bij dit onderzoek wellicht ook van toepassing; maar door simpelweg in een aantal zoekmachines van het internet de namen Hess, Montgomery, Kim Jong-il enzovoorts in te typen en daarna afbeeldingen te selecteren kunt u als lezer meedenken en zelf waarnemingen verrichten. Daarnaast vindt u achterin dit werk de adressen van de geraadpleegde fotodatabanken en een overzicht van de gebruikte bronnen. De databanken zijn vrij toegankelijk en leveren een schat aan informatie op.
Het zwaartepunt van dit boek ligt duidelijk op de zaak-Hess; de ervaringen die ik daarbij opdeed kwamen goed van pas bij Hitler, Montgomery, Kim Jong-il en hun veronderstelde dubbelgangers. Daarbij bleek, dat het niet altijd nodig is om diepgaand bronnenonderzoek te doen. Soms loopt een vervanger onverwachts tegen de lamp. Een andere keer is intensief speurwerk een absolute noodzaak, vooral als - achteraf - blijkt dat er van een dubbelganger helemaal geen sprake is.
Mijn onderzoek is waar mogelijk wetenschappelijk van opzet, maar wil buiten dat een praktische handleiding zijn voor iedereen die zelf dubbelgangers te lijf wil gaan en daarmee de jacht opent naar de waarheid achter de mythe.
At Voorhorst, 2011
Auteur e-book Dubbelgangers Ontmaskerd
Laatst aangepast op zaterdag, 31 oktober 2015 16:35