toggle
Disclaimer PDF Afdrukken E-mailadres
Gebruikerswaardering: / 18
LaagsteHoogste 

Titel: Dubbelgangers Ontmaskerd, 2010 At Voorhorst
Website en -redactie: Alexandra van Schubert
Webontwerp en -techniek: Helga de Boer

 

Onafhankelijk

Hierbij verklaart de auteur dat dit onderzoek gerealiseerd werd zonder belangenconflict en zonder financiele ondersteuning van derden.

Alle rechten voorbehouden

Dit e-book mag slechts gedownload worden voor privé-doeleinden. Ander gebruik is slechts toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de schrijver.

Hoewel dit e-book met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is opgesteld, aanvaardt de schrijver geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schrijf-/typefouten, onjuistheden en/of onvolledigheden. De schrijver aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor mogelijke directe of indirecte schade die zou kunnen zijn ontstaan door technische storingen of door gebruik van de op de website aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Wat betreft de gebruikte afbeeldingen moet vermeld dat die nergens bedoeld zijn als illustraties ter verfraaiing, maar steeds als noodzakelijke elementen voor het betoog, waarbij de schrijver zich beroept op het beeldcitaatrecht.

Er werd waar mogelijk getracht de rechthebbenden van het in dit boek besproken beeldmateriaal, te achterhalen. In het geval van onbedoeld onjuiste bronvermeldingen wordt rechthebbenden verzocht dit kenbaar te maken zodat de juiste bron alsnog bij het betreffende beeldmateriaal vermeld kan worden.

All rights reserved

No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means whithout written permission from the author. Downloading is accepted just for private use when not for commercial reasons. 

 

login

Laatst aangepast op dinsdag, 28 juni 2011 12:35